Sumber hukum internasional menurut aliran positivisme dipelopori oleh? mari kita sama sama cari tahu jawaban serta penjelasannya pada tulisan kali ini dibawah.

Sumber hukum internasional menurut aliran positivisme dipelopori oleh?

  1. Hans Kelsen
  2. Frans
  3. Fedinand D
  4. Arthur

Jawaban: A. Hans Kelsen


Dilansir dari berbagai sumber terpercaya yang kami peroleh di internet, Sumber hukum internasional menurut aliran positivisme dipelopori oleh Hans Kelsen

Setelah Pertanyaan dan jawabannya kita bahas dan temukan, cari tahu juga jawaban dari pertanyaan berikut ini: Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu


Pembahasan

Terdapat dua aliran yang berbeda mengenai sumber hukum internasional, kedua aliran tersebut ialah meliputi sebagai berikut ini :

  1. Aliran naturalis ialah merupakan suatu aliran yang berdasarkan pada hak asasi. Aliran alam ini yang berasal dari kekuatan yang mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum yang berasal dari Tuhan. Menurut teori ini, karena hukum internasional ialah merupakan hukum alam, sehingga kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional
  2. Aliran positivisme ialah merupakan suatu aliran yang daya berlakunya hukum internasional didasarkan pada persetujuan bersama negara-negara, dan ditambah dengan asas pada sunt servada yang dibuat oleh Mazhab Wina yang dipelopori oleh Hans Kelsen
👉 TRENDING  Secara berurutan negara yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 adalah negara?
Share: