Sistematika nulis bahasan dumasar kana unsur unsurna nyaéta?

  1. nangtukeun jejer, nyusun rangka tulisan, basa nu digunakeun, nangtukeun judul
  2. nangtukeun judul, nangtukeun téma, néangan idé, patokan basa
  3. nyusun rangka tulisan, basa nu digunakeun, nangtukeun jejer, nangtukeun judul
  4. néangan idé, nangtukeun tèma, nyusun rangka, nangtukeun judul
  5. néangan idé, nangtukeun téma, nyusun rangka tulisan, basa nu digunakeun

Jawaban: D. néangan idé, nangtukeun tèma, nyusun rangka, nangtukeun judul.

Dilansir dari Ensiklopedia, sistematika nulis bahasan dumasar kana unsur unsurna nyaéta néangan idé, nangtukeun tèma, nyusun rangka, nangtukeun judul.

easyworkstudio.com

Share: