Fungsi bilik kanan pada jantung manusia adalah?

  1. memompa darah ke seluruh tubuh
  2. memompa darah ke paru-paru
  3. memompa darah ke bilik kanan
  4. memompa darah ke bilik kiri
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. memompa darah ke paru-paru.

Dilansir dari Ensiklopedia, fungsi bilik kanan pada jantung manusia adalah memompa darah ke paru-paru.

easyworkstudio.com

Share: